Velkommen til Sønderballestrands grundejerforening. 

Foreningen varetager medlemmernes interesser i et af de skønneste sommerhusområder i Haderslev Kommune.

 Foreningens formål er:

  • at varetage medlemmernes fælles grundejer interesser indadtil som udadtil over for relevante myndigheder og andre lokale grundejerforeninger m. v.
  • at administrere de fælles anliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i det i vedtægterne § 2 omhandlende område.

Foreningens visioner:

  • at fremme fællesskabet
  • at udvikle den naturskønne lokalitet 
  • at motivere til det gode naboskab
  • at fremme oplevelsen ved at bo i og besøge området

Bestyrelsens mission er bl.a.:

  • at fremme de fælles spilleregler, som fællesskabet skal efterleve
  • at medvirke til det gode og nødvendige naboskab.